Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische vermeldingen

The Establishment
Bedrijfsnaam:
Hoofdkantoor:
RCS:
Sociale vorm:

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0.118 € / mn

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers ...) voor een enkel documentair doel en als een indicatie. Deze inhoud moet worden beschouwd als elementen van reflectie. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstkoppelingen naar sites van derden
De site biedt hyperlinks naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het opzetten van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van deze sites goedkeurt. De uitgever controleert de inhoud van dergelijke sites mogelijk niet permanent en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van de inhoud; hun toegang en goed technisch functioneren. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de Publisher niet worden behouden in het geval van een geschil tussen een site waarnaar wordt verwezen op de Site en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de uitgevers van sites waarnaar wordt verwezen op de Site kan worden betrokken.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt de persoonlijke informatie die door de gebruikers wordt verstrekt ter gelegenheid van hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de Gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de Editor. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de fundamentele rechten van individuen respecteren. Daarom verbindt de Publisher zich aan een verwerkingsbeleid in overeenstemming met de wet n ° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Editor op de coördinaten die boven aan de pagina worden vermeld. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks van het abonnement op de geadresseerde e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstbestanden die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. De cookies registreren informatie met betrekking tot het browsen op de Site vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze identificeren opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Om dit te doen, kunnen ze de overeenkomstige functies in hun browser gebruiken. De Publisher vestigt de aandacht van de gebruiker echter op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten op de site kan worden gewijzigd of zelfs onmogelijk is.

Handelsveiligheid
De publisher verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te treffen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig verbindt de uitgever zich ertoe middelen te verplichten om misbruik van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin kennen de Gebruikers van de Site de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de bijbehorende risico's. Daarom kan de Publisher haar Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de Site worden aangeboden, niet frauduleus door derden worden verzameld.

Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de intellectuele-eigendomscode. Dit geldt met name voor het merk of de merken, het grafische charter, de database. Daarom is hun offline of online exploitatie, gratis of duur, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een middelenverbintenis met betrekking tot toegankelijkheid van de dienst en stelt de nodige structuren in om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. Niettemin kan de uitgever de toegang opschorten zonder kennisgeving, vooral voor onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan voor de gebruiker of een derde partij. De Publisher kan te allen tijde alle of een deel van zijn Services verwijderen of zijn inhoud om technische redenen wijzigen, zonder kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig of zonder voorafgaande kennisgeving toegang te weigeren tot de gehele of een deel van de site. Een dergelijk besluit kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan de Franse wetgeving. De Publisher behoudt zich het recht voor de voorwaarden, voorwaarden en kennisgevingen op elk moment te wijzigen.